GA VERDER OP DE SITE
CACOONWORLD®

DESIGN


CURVESRELAX
ADVENTURE

FUN

U beslist waar uw pakket wordt afgeleverd

Uw pakket kan worden afgeleverd om het even waar u beslist: thuis, op vakantie, op het werk…
Wij kunnen leveren op het adres dat u gekozen hebt, in Europese landen, Noord-Amerika, Zuid-Amerika, Midden-Amerika, Oceanië, Azië en Afrika. Voor leveringen buiten de Europese Unie worden taksen en douanerechten aangerekend op het leveringsadres en worden zij geïnd op het moment van levering. De rekening wordt samen met het pakket bezorgd, tenzij leveringsadres en facturatieadres verschillend zijn.

 

Verzendingsbedrijf

Opdat u uw pakket in de best mogelijke omstandigheden en zonder vertraging ontvangt, hebben wij ervoor gekozen om samen te werken met TNT worldwide.

 

Leveringsvoorwaarden en verbonden kosten:

- Kleine accessoires zonder Cacoons: transportkosten worden medegedeeld volgens leveringsadres.

- Cacoons met of zonder accessoires: transportkosten worden medegedeeld volgens leveringsadres; u hebt geen bijkomende kosten voor accessoires vanaf het ogenblik dat u één Cacoon gekocht hebt.

- Driepoten worden geleverd door een speciaal transportbedrijf: transportkosten worden medegedeeld volgens leveringsadres.

 

Goed nieuws! Wij verzenden Cacoons gratis naar Europese landen, de Verenigde Staten en vele andere bestemmingen.

Belangrijk om weten: de verzendkosten worden altijd medegedeeld wanneer u een product in uw winkelwagen plaatst. U weet altijd exact hoeveel het u zal kosten alvorens te bestellen.

 

Cacoon-garantie

Duurtijd van de garantie

Deze garantie loopt twee jaar vanaf de aankoopdatum (aankoopbewijs vereist).

 

Wat valt er onder de garantie?

Deze garantie dekt alle fabricagefouten (in materialen of werk), exclusief plaatsing, bij normaal gebruik van uw Cacoon.

Normaal gebruik staat omschreven in de gebruiksaanwijzing die bij elke Cacoon wordt geleverd en ook ingenaaid is in de naad aan de binnenkant van de rechterrand van de opening, met de hieronder vermelde uitzonderingen

*Controleer steeds of uw Cacoon en het ophangsysteem in goede staat zijn en geen tekenen van beschadiging, slijtage of scheuren vertonen.

*Zorg er steeds voor dat u een geschikte knoop gebruikt om uw ophangtouw vast te knopen en dat het ophangpunt dat u gekozen hebt sterk genoeg is om minstens hetzelfde gewicht te dragen als dat wat u voorziet in de Cacoon te plaatsen.

*Bind uw Cacoon steeds vast wanneer hij niet wordt gebruikt.

Nooit de vermelde maximale belasting overschrijden of de Cacoon hoger hangen dan net boven de grond (wanneer volledig beladen).

Nooit in een Cacoon springen of hem gebruiken als trampoline of schommel - de Cacoon is ontworpen voor zachte beweging en ontspanning.

Hang uw Cacoon nooit op waar hij in een verticaal vlak kan slingeren. U zal hierdoor de stof rond de ring verslijten.

Ga nooit ronddraaien of tollen met uw Cacoon. Hij is enkel gemaakt om aan de singellus op te hangen zonder kronkels.

Uw Cacoon steeds uit het directe zonlicht verwijden wanneer hij niet wordt gebruikt.

 

Wat is uitgesloten van de garantie?

Deze garantie dekt geen verbleking of verkleuring veroorzaakt door blootstelling aan zonlicht of chemische producten zoals ammoniak, wasmiddel, zeewater of huishoudelijk bleekmiddel.

Deze garantie dekt geen enkele beschadiging veroorzaakt door contact met een oppervlak dat de stof of de binnenring beschadigt.

Deze garantie dekt geen enkele schade veroorzaakt door ongepast gebruik van de Cacoon. 

Hang-in-out Design Ltd noch enige van zijn agenten of vertegenwoordigers kunnen aansprakelijk worden gesteld voor bijzondere, indirecte of gevolgschade of voorwaardelijke verbintenissen voor het gebruik van dit product op een wijze die niet uitdrukkelijk was bedoeld door de fabrikant.

De eindverbruiker is er uiteindelijk voor verantwoordelijk om de juiste plaatsing te controleren overeenkomstig onze hierin opgenomen richtlijnen.

 

 

1° Plaats uw Cacoon op de grond met de deur open gespreid (tekening 1).

2° Bouw de binnenring door de verschillende stukken één na één in elkaar te schuiven terwijl u ze door de geleidingslussen aan de binnenkant van de Cacoon schuift (tekening 2).

3° Eenmaal de gemonteerde stukken door alle lussen zijn gestoken, werk dan de rest van de ring af – het is mogelijk dat u enige kracht moet uitoefenen om de laatste twee stukken aaneen te doen sluiten en samen te klikken (tekening 3).

4° Trek de Cacoon over de afgewerkte ring – gebruik uw handen en vingers om het laatste stuk stof over de ring te wrikken (het ontwerp van de Cacoon is zó dat de ring nauw dient aan te sluiten – enige kracht uitoefenen is dus aangewezen) (tekeningen 4&5).

5° Maak met de beschikbare linten platte knopen om de laatste stukken van de binnenring vast te maken aan de horizontale naad (tekening 6).

6° Hang uw Cacoon op – maar controleer eerst of de tak, balk of steun sterk genoeg is om uw gewicht en dat van de persoon die er samen met u in zou gaan liggen te dragen (tekening 7).

Alle tekeningen staan in de gebruiksaanwijzing

 

Om een beroep te doen op de garantie, moet u de volgende elementen bij uw garantieaanvraag voegen:

1. Foto’s waarop duidelijk het probleem te zien is waarvoor de garantie wordt ingeroepen.

2. Schriftelijke omschrijving van hoe de schade volgens u ontstaan is.

3. Aankoopbewijs met daarop de datum en de winkelier.

4. Naam, maat en kleur van het product.

5. Ons technisch team zal uw aanvraag beoordelen.

6. Is uw aanvraag geldig, dan zullen wij uw Cacoon vervangen.

7. Wordt er geoordeeld dat uw aanvraag tot stand is gekomen door abnormale slijtage en scheuren, en ongeldig is, dan kunnen wij voorstellen om de herstelling te doen op uw kosten.

 

Terugzenden van de Cacoon

U hebt het recht om uw Cacoon terug te zenden binnen 14 dagen na levering.

 

Voorwaarden van terugzending

1. De Cacoon en de verpakking MOETEN zich in de staat bevinden waarin ze zich bevonden bij levering. Dat wil zeggen met alle verpakking, instructies, accessoires en de Cacoon.

2. De kosten voor terugzending van de levering zijn ten laste van de terugzender.

3. De firma behoudt zich het recht voor om een terugzending te weigeren op basis van de staat van het product.

4. De firma behoudt zich het recht voor om een terugnamekost van 10% aan te rekenen en een kost van 25% voor geopende of beschadigde goederen.

5. Terugbetaling gebeurt enkel op de rekening vanaf dewelke de oorspronkelijke betaling gebeurde.

6. Terugbetaling gebeurt enkel na ontvangst van het teruggezonden product en na het invullen van een beoordelingsformulier van de slijtage of scheuren.

 

Voor verdere informatie over onze leverings- en terugzendingsvoorwaarden, zie onze Algemene Voorwaarden.

Algemene Voorwaarden => Toegang via de voettekst onderaan op deze pagina